VAG EVENT 10TH EDITION – THINK BIG

Lepiej późno niż wcale. Z lekkim opóźnieniem prezentujemy Wam fotorelację z tegorocznego, 10 już VAG  EVENT’u organizowanego przez WOLFSGRUPPE. Pełny jubileusz  w postaci 10 edycji zaowocował między innymi bardzo ciekawym i dobrym filmem przygotowanym przez Conek Foto. Jesteśmy pewni, że jest to bardziej dokument niż kolejny typowy filmik ze zlotu… Z materiału dowiecie się o ciekawych rzeczach związanych z tą oraz wcześniejszymi edycjami plus tym co czeka nas w przyszłości.

Jak dla nas tegoroczny „EVENT” był magiczny i jedyny w swoim rodzaju. Trudno opisać słowami pakiet emocji który towarzyszył Organizatorom oraz nam. Mamy nadzieje, że wcześniej wspomniany film oraz zdjęcia zobrazują Wam co nas tam spotkało.

Zdjęcia dzięki uprzejmości KOCIA (VW NA OB): https://pl-pl.facebook.com/vwnaob/

Film autorstwa Conek Foto: https://pl-pl.facebook.com/ConekFoto/

MIEJSCE: ŻERKÓW (Polska)

DATA: 7 – 9 lipiec 2017

Better late than never. With a little delay we present you the photo-editing from this year’s 10th VAG EVENT organized by WOLFSGRUPPE. The full jubilee in the form of 10 editions resulted in, among other things, a very interesting and good film prepared by Conek Foto. We are sure it is more documentary than another typical movie from the VAG EVENT… From the material you will learn about interesting things related to this and previous editions and what awaits us in the future.

As for us this year’s „EVENT” was a magical and unique one. It is difficult to describe in words the package of emotions that accompanied the Organizers and us. We hope that the aforementioned film and photos will show you what happened there.

We present pictures courtesy of Kociu: https://pl-pl.facebook.com/vwnaob/

Film by Conek Foto:  https://pl-pl.facebook.com/ConekFoto/

PLACE: ŻERKÓW (Poland)

DATE: 7 – 9 July 2017

 

Static | Fresh | Low

Friends & partners