SOK – END OF SEASON 2017

2 tygodnie temu w kameralnym gronie znajomych zakończyliśmy sezon 2017. Pogoda nie dopisała, deszczowo, ponuro, ale to nie ma większego znaczenia ponieważ spotkaniu towarzyszył dobry klimat stworzony przez grupę starych znajomych. Poniższe zdjęcia autorstwa Rafała Niedźwieckiego w skrócie przedstawiają co się działo. Część mniej oficjalna to SOK % i wypad w nocny Wrocław…

Chcielibyśmy również podziękować Włodarzom za możliwość spotkania się na terenie Studio Reklamy Wena w Oławie oraz Mariuszowi z OSS za pomoc w organizacji.

Data: 7 październik 2017
Miejsce: Wena Oława (Polska)

2 weeks ago in the intimate circle of friends we finished the 2017 season. The weather was not good …. Rainy, grim, but it does not matter much because the meeting was accompanied by a good atmosphere created by a group of old friends. The following photos by Rafał Niedźwiecki briefly describe what happened. The less formal part is SOK% and get off at night Wroclaw …

We would also like to thank the landlords for the opportunity to meet at the Wena Studio Advertising  in Oława and Mariusz from the OSS for assistance with the organization.

Date: October 7, 2017
Location: Wena Oława (Poland)

Static | Fresh | Low

Friends & partners