EDITION 38 – NORTHAMPTON

Podczas gdy wszystko w Polsce skierowane było w stronę Poznania i odbywał się tam jeden z lepszych krajowych zlotów (STYLE’d), wybrałem się (Emir) na zlot który naprawdę warto odwiedzić. Edition 38 w Northampton, odbywające się na perfekcyjnie przystrzyżonej trawie naprawdę zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Dookoła kamping, w srodku strefa Show&Shine.
Jak widać po zdjęciach już krążących w sieci poprzeczka była postawiona naprawdę wysoko. Swoje projekty prezentowali nie tylko Anglicy, ale również duża grupa aut z Holandii i Niemiec zawitała na tym Evencie. Na scenie cały czas trwały prezentacje ekip i samochodów, nie było mowy o nudzie. Oprócz czołowych europejskich projektów na miejscu nie zabrakło wystawców takich jak Auto Finesse, PerformanceVW, Recaro, Ferdinand, Dubkorps, Revo, Plushautomotive, Stillstatic.
Nie pozostaje nam nic innego jak zaprosić Was do zapoznania się z fotorelacją naszego autorstwa.

Miejsce: Northampton – Overstone Park (Anglia)
Data: 4 /5 /6 wrzeisień 2015

While everything in Poland was directed in the direction of Poznań and there one of better domestic EVENT’s was held (STYLE’d), I went (Emir) to the Event which really it is worthwhile visiting. Edition 38 into Northampton, being held on the perfectly cut grass really made a huge impression on me. Around kamping, in middle zone Show&Shine.
As can be seen after photographs already being passed round online the crosspiece was put really high. Not only Englishmen presented their projects, but also the largest group of cars from Netherlands and Germany came on this Event. On the stage all the time presentations of crews and cars lasted, there was no speech about boredom. Apart from leading European projects on the spot such issuers weren’t missing as Auto Finesse, PerformanceVW, Recaro, Ferdinand, Dubkorps, Revo, Plushautomotive, Stillstatic.
There’s nothing else us can do but invite you to read the photo report of our authorship.

Place: Northampton – Overstone Park (England)
Date 4/5/6 September 2015

IMG_2428

IMG_2434

IMG_2436

IMG_2438

IMG_2439

IMG_2441

IMG_2443

IMG_2446

IMG_2448

IMG_2450

IMG_2452

IMG_2454

IMG_2457

IMG_2460

IMG_2462

IMG_2464

IMG_2467

IMG_2468

IMG_2470

IMG_2472

IMG_2473

IMG_2475

IMG_2477

IMG_2481

IMG_2484

IMG_2485

IMG_2488

IMG_2489

IMG_2491

IMG_2495

IMG_2496

IMG_2498

IMG_2501

IMG_2510

IMG_2515

IMG_2516

IMG_2518

IMG_2521

IMG_2523

IMG_2531

IMG_2532

IMG_2534

IMG_2538

IMG_2542

IMG_2543

IMG_2545

IMG_2549

IMG_2551

IMG_2553

IMG_2556

IMG_2558

IMG_2560

IMG_2565

IMG_2566

IMG_2568

IMG_2571

IMG_2573

IMG_2574

IMG_2576

IMG_2578

IMG_2583

IMG_2585

IMG_2586

IMG_2588

IMG_2594

IMG_2607

IMG_2609

IMG_2610

IMG_2611

IMG_2612

IMG_2613

IMG_2618

IMG_2628

IMG_2629

IMG_2632

IMG_2642

IMG_2648

IMG_2656

IMG_2658

 

Static | Fresh | Low

Friends & partners