Wszystkie wpisy, których autorem jest pele

SEASON 2018 IS OVER

Poniżej fotorelacja z ostatniego spotkania w tym roku 🙁

Data: 16/09/18

Miejsce: Parking KFC Bielany Wrocławskie (POLSKA)

Foto: BAYABLE

__

Below is a photo report from the last meeting this year 🙁

Date: 16/09/18

Place: KFC Bielany Wrocławskie Parking (POLAND)

Photo: BAYABLE

 

 

SEASON START AD 2018

Wczoraj oficjalnie rozpoczęliśmy sezon 2018. Kameralne grono, idealna pogoda i ciekawe wozy… Czego chcieć więcej 🙂

Poniższe zdjęcia dzięki uprzejmości Gabriela Cybulskiego „BAYABLE” oraz Pawła Szymuli „OIKAZE”

Data: 14/04/18

Miejsce: Parking Zajezdnia Wrocław (POLSKA)

__

Yesterday we officially started the season 2018. Intimate bunch, perfect weather and interesting cars … What more could you want 🙂

The following pictures courtesy of Gabriel Cybulski „BAYABLE” and Paweł Szymula „OIKAZE”

Date: 14/04/18

Place: Parking Depot Wrocław (POLAND)

SOK – END OF SEASON 2017

2 tygodnie temu w kameralnym gronie znajomych zakończyliśmy sezon 2017. Pogoda nie dopisała, deszczowo, ponuro, ale to nie ma większego znaczenia ponieważ spotkaniu towarzyszył dobry klimat stworzony przez grupę starych znajomych. Poniższe zdjęcia autorstwa Rafała Niedźwieckiego w skrócie przedstawiają co się działo. Część mniej oficjalna to SOK % i wypad w nocny Wrocław…

Chcielibyśmy również podziękować Włodarzom za możliwość spotkania się na terenie Studio Reklamy Wena w Oławie oraz Mariuszowi z OSS za pomoc w organizacji.

Data: 7 październik 2017
Miejsce: Wena Oława (Polska)

2 weeks ago in the intimate circle of friends we finished the 2017 season. The weather was not good …. Rainy, grim, but it does not matter much because the meeting was accompanied by a good atmosphere created by a group of old friends. The following photos by Rafał Niedźwiecki briefly describe what happened. The less formal part is SOK% and get off at night Wroclaw …

We would also like to thank the landlords for the opportunity to meet at the Wena Studio Advertising  in Oława and Mariusz from the OSS for assistance with the organization.

Date: October 7, 2017
Location: Wena Oława (Poland)

VAG EVENT 10TH EDITION – THINK BIG

Lepiej późno niż wcale. Z lekkim opóźnieniem prezentujemy Wam fotorelację z tegorocznego, 10 już VAG  EVENT’u organizowanego przez WOLFSGRUPPE. Pełny jubileusz  w postaci 10 edycji zaowocował między innymi bardzo ciekawym i dobrym filmem przygotowanym przez Conek Foto. Jesteśmy pewni, że jest to bardziej dokument niż kolejny typowy filmik ze zlotu… Z materiału dowiecie się o ciekawych rzeczach związanych z tą oraz wcześniejszymi edycjami plus tym co czeka nas w przyszłości.

Jak dla nas tegoroczny „EVENT” był magiczny i jedyny w swoim rodzaju. Trudno opisać słowami pakiet emocji który towarzyszył Organizatorom oraz nam. Mamy nadzieje, że wcześniej wspomniany film oraz zdjęcia zobrazują Wam co nas tam spotkało.

Zdjęcia dzięki uprzejmości KOCIA (VW NA OB): https://pl-pl.facebook.com/vwnaob/

Film autorstwa Conek Foto: https://pl-pl.facebook.com/ConekFoto/

MIEJSCE: ŻERKÓW (Polska)

DATA: 7 – 9 lipiec 2017

Better late than never. With a little delay we present you the photo-editing from this year’s 10th VAG EVENT organized by WOLFSGRUPPE. The full jubilee in the form of 10 editions resulted in, among other things, a very interesting and good film prepared by Conek Foto. We are sure it is more documentary than another typical movie from the VAG EVENT… From the material you will learn about interesting things related to this and previous editions and what awaits us in the future.

As for us this year’s „EVENT” was a magical and unique one. It is difficult to describe in words the package of emotions that accompanied the Organizers and us. We hope that the aforementioned film and photos will show you what happened there.

We present pictures courtesy of Kociu: https://pl-pl.facebook.com/vwnaob/

Film by Conek Foto:  https://pl-pl.facebook.com/ConekFoto/

PLACE: ŻERKÓW (Poland)

DATE: 7 – 9 July 2017

 

CHILLEN AM GRILLEN 2016 – wrocLOW

Tydzień przed bawiliśmy się na Wrocławskim Stadionie i Raceism Event. Ekipa wrocLOW w dniach 16-17 lipiec organizowała drugą edycję swojego eventu Chillen Am Grillen. Poniższa fotorelacja autorstwa Kocia (VW na OB) przybliży Wam klimat i styl imprezy na której byliśmy.

Data: 16 – 17 lipiec
Miejsce: Wrocław (Polska)

The week before we played at the Wroclaw Stadium and Raceism Event. The crew wrocLOW in date 16-17 July organized the second edition of his event Chillen Am Grillen. The following photo report by Kociu (VW OB) will bring you the atmosphere and style of Event where we were.

Date: 16 – July 17
Place: Wroclaw (Poland)

 

 

IMG_1451

IMG_1527

IMG_1540

IMG_1544

IMG_1545

IMG_1549

IMG_1583

IMG_1586

IMG_1594

IMG_1600

IMG_1603

IMG_1606

IMG_1607

IMG_1618

IMG_1621

IMG_1629

IMG_1659

IMG_1674

IMG_1748

IMG_1759

IMG_1799

IMG_1809

IMG_1817

 

RACEISM EVENT 2016

Kolejna już edycja RACEISM EVENT, przeniosła nas ponownie na nasze „podwórko” – Stadion Miejski we Wrocławiu. Usytuowanie Eventu w takiej scenerii, to coś odmiennego od charakteru większości organizowanych zlotów tym bardziej, że tydzień wcześniej bawiliśmy się na totalnie odmiennym VAG EVENCIE w Żerkowie.

RACEISM zaskakuje poziomem europejskiej oraz polskiej sceny, ale ciągnie za sobą również wiele różnych opinii, czasem tych dobrych a czasem tych złych. Według nas Event był swojego rodzaju oknem na Europę dla osób odwiedzających tylko imprezy w kraju… Można było również spotkać auta których na co dzień nie widujemy w Polsce bądź na Worthersee – mamy na myśli reprezentantów Rosji, Litwy czy Białorusi. Jak dla nas było trochę za dużo gapiów i typowych Januszy opierających się o auta bądź wsiadających do nich… Najbardziej chyba dokuczali Lexy Roxx – ruda bidulka 🙂

Fani czterech kółek w zupełności mogli odnaleźć na „arenie” Stadionu coś dla siebie, podziwiając auta dopracowane w każdym detalu ze znaczkami koncernu VAG bądź też coś bardziej egzotycznego jak Honda/Nissan/Lexus… Sądzimy, że troszkę odbiegamy od zagranicznych wozów i ich stylu. Agresywne stylizacje „racingowe”, wielkie body kit’y i oklejki nawiązujące do Motorsportu/DTM to aktualny styl dominujący na europejskiej scenie. My lubujemy się w stylu CULT/GERMAN/OEM+ czyli stara dobra niemiecka szkoła robienia aut. Troszkę nam brakowało tego typu wozów nad czym ubolewamy. Dominująca większość to auta nowe i świeższe – współczesne. Oczywiście nie oznacza to, że jesteśmy gorsi !!! Dla każdego coś dobrego i ta różnorodność jest wskazana.


Charakteru imprezie nadał również „zapach” driftingu – wraz z kawałkami „palonej gumy”, która po całym dniu przejazdów była widoczna na samochodach, jak również tańce b-boy’ów, które rozruszały tłum ludzi pod sceną.

Event zostaje wpisany na stałe w nasz kalendarz, ze względu na swój charakter, który łączy wszystkie marki, ukazując co w nich najlepsze, mix stylów oraz różnorodność pomysłów, totalny TOP sceny Stance w Europie.


Reasumując było dobrze, chętnie wypijemy wspólnie z gronem znajomych kolejną butelkę Whisky stojąc na betonowym murku z lekką domieszką NANKANGA unoszącego się w powietrzu.


Poniżej fotorelacja autorstwa Kocia (VW na OB) oraz Maćka (Zachar Factory)

https://www.facebook.com/ZacharFactory

https://www.facebook.com/vwnaob

Miejsce: Wrocław (Polska)

Data: 9 – 10 lipiec 2016

Yet another RACEISM EVENT took us back to our hood – Stadion Miejski in Wrocław. Placing this event in such scenery, its a unique idea compared to the other events, we have felt the difference especially when we compared it to VAG EVENT which took place just a week ago in Żerków.

RACEISM suprises us with the level of the European and polish scene of tuning, but also brings a wide range of opinions, sometimes the good ones other time the slightly worse ones. We felt this event is a one of a kind window with a view on a whole Euro scene for people that visit only local meetings. We were able to witness some cars that don’t usually drive around Poland or Worthersee by that I mean Russia, Latvia or Belarus.

According to our feelings, there were too many people without any kind of a knowledge or sense of tuning taste who only came to stand by nice cars or even try to get inside of them… The most picked on person award surely goes to Lexy Roxx – The redhead girl.

The 4 wheel fans surely were able to find something for themselves on the event arena, checking out cars with high level details from the VW family, or something a little more exotic like Honda/Nissan/Lexus… We’re a few style steps behind the rest of Europe, that’s what we’re sure of after this event. Aggressive mods, ”racing” large bodykits and wraps and vinyls which refer to Motorsport/DTM that’s the dominating style on the European scene. We as a team prefer more CULT/GERMAN/OEM+ which is what we grew up on. The good ol' German school of how it’s supposed to be done. There was not enough of this sort of cars in our opinion. The most dominating were the new wave, modern cars. Of course it does not mean, that we’re worse or something ! Everyone could find its style choice and this variousity of tastes is welcome on events like this.

The smell of drifting added a dose of character to the party, along with flying bits of rubber which at the end of the day were all over the cars. Also the b-boys that did send some good vibes to the crowd close tot he scene were a top choice.

Event is now permanently in our season calendars. The wide spectrum of cars which are gathered together to present the best that they’ve got to show, huge range of styles and crazy ideas place this event on the TOP of the Europe Stance Scene.

To reassume; it was good. We would certainly like to drink another bottle of Whiskey while standing on the concrete wall with a tiny dose of Nankang floating in the air.

Check out the photos below which come from : Kociu (VW na OB) and Maciek (Zachar Factory).

Place: Wrocław

Date: 9-10 July 2016.

 

 

_DSC1298-Edit

_DSC1324

_DSC1364

_DSC1380

_DSC1435

_DSC1454-Edit

_DSC1477

_DSC1490

_DSC1561

_DSC1588

_DSC1629

_DSC1646

for VAG PLAYERS1

for VAGPLAYERS 14

for VAGPLAYERS 3

for VAGPLAYERS 4

for VAGPLAYERS 5

for VAGPLAYERS 9

for VAGPLAYERS 11

for VAGPLAYERS 13

for VAGPLAYERS 15

for VAGPLAYERS 16

for VAGPLAYERS 17

for VAGPLAYERS 22

for VAGPLAYERS 23

for VAGPLAYERS 24

for VAGPLAYERS 25

VAG EVENT 2016 – RESPECT YOUR ELDERS

Ubiegły weekend stał pod znakiem wyjazdu na dziewiątą edycję VAG EVENTU organizowanego przez WOLFSGRUPPE. Hasło przewodnie zlotu „Respektuj swoich przodków” stało się na nas oczywiste gdy zobaczyliśmy na miejscu sporo VW T1/T2 oraz Garbusów… To od nich wszystko się zaczęło, a ta edycja EVENTU była ukłonem w stronę przodków !!!

Tradycyjnie miejsce w postaci MCT (Mickiewiczowskie Centrum Turystyki) w Żerkowie. Kompleks basenów który „uratował” nam życie w upalne dni EVENTU (głównie piątek i sobota) był dla nas niczym oaza na pustyni podczas kilku dniowej wędrówki przez nią.

Jeśli chodzi o auta na miejscu to Creme de la Creme polskiej sceny VAG + goście zza granicy. Pogoda dopisała i nastroje również. Jest to nieliczna impreza na której ludzie tworzą klimat a auta są tylko tłem.

Jak zwykle przedstawiamy Wam poniżej fotorelację. Tym razem zdjęcia  autorstwa Zachar Factory – www.facebook.com/zacharfactory

 

Data: 1-3 lipiec

Miejsce: Żerków (POLSKA)

Last weekend was all about the 9th edition of VAG EVENT organized by WOLFSGRUPPE. Main theme of the event was ,, Respect your elders” it became more obvious to us once we reached the place and saw many VW T1’s and T2’s also a couple of Bugs…  That’s where it all began, and this edition of  EVENT was a bow towards these elders !!!

Traditionall event took a place at the MCT (Mickewicz’s Center of Turistic) in Żerków. Complex of swiming pools basiclly saved our lifes during this heatwave at the Event (mainly friday and saturday) the pools were as precious for us as a oasis through a desert walk.

Focusing on cars now, nothing more to say than  Creme de la Creme of the Polish Vag scene + guests from abroad. The weather once again did very well, our moods were set in a really chilled mode. This is sparse event where people create the atmosphere and the cars are just background.

As always, we would like to present to you a photoreport.This time the pictures from  shot by Zachar Faftory – www.facebook.com/zacharfactory

 

Date: 1-3 July

Place: Żerków (POLAND)

 

Zachar_factory (1)

Zachar_factory (2)

Zachar_factory (3)

Zachar_factory (4)

Zachar_factory (5)

Zachar_factory (6)

Zachar_factory (7)

Zachar_factory (8)

Zachar_factory (9)

Zachar_factory (10)

Zachar_factory (11)

Zachar_factory (12)

Zachar_factory (13)

Zachar_factory (14)

Zachar_factory (15)

Zachar_factory (16)

Zachar_factory (17)

XS CARNIGHT – CALIFORNIA LOVE

 

XS CARNIGHT – CALIFORNIA LOVE

Największy EVENT motoryzacyjny na Świecie, tak Organizatorzy nieoficjalnie ochrzcili swoją imprezę. Trasa Wrocław – Berlin czyli 300 km, wolne popołudnie i noc – jedziemy. To co zastaliśmy na miejscu chcemy Wam przedstawić na poniższych zdjęciach. Około 1000 aut na całym Evencie z czego prawie 140 na bieżni Stadionu Olimpijskiego w Berlinie.

Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią !!!

Data: 4 czerwiec

Miejsce: Berlin (Niemcy)

XS CARNIGHT – CALIFORNIA LOVE

Worlds biggest automotive event, that’s how unofficially organizers named it. The journey: Wroclaw – Berlin whis is approximately 300km. We had some spare time in the afternoon and upcoming night, so there was only one possible decission. We have to go there. What we have witnessed when we arrived at the stadium, we would like to show you on the pictures below. Nearly 1000 cars at the whole event, and almost 140 cars on the treadmill of the Olympic Stadium.

Enjoy our photo report !!!

Date: 4 June

Place Berlin (Germany)

IMG_5472

IMG_5473

IMG_5474

IMG_5475

IMG_5476

IMG_5478

IMG_5479

IMG_5480

IMG_5483

IMG_5485

IMG_5486

IMG_5488

IMG_5489

IMG_5491

IMG_5492

IMG_5493

IMG_5496

IMG_5497

IMG_5498

IMG_5499

IMG_5501

IMG_5503

IMG_5504

IMG_5507

IMG_5509

IMG_5510

IMG_5511

IMG_5512

IMG_5513

IMG_5514

IMG_5515

IMG_5518

IMG_5523

IMG_5524

IMG_5526

IMG_5527

IMG_5528

IMG_5529

IMG_5531

IMG_5532

IMG_5533

IMG_5534

IMG_5536

IMG_5537

IMG_5542

IMG_5543

IMG_5544

IMG_5550

IMG_5551

IMG_5557

IMG_5558

IMG_5563

IMG_5564

IMG_5568

IMG_5576

IMG_5583

IMG_5587

OLD SCHOOL SUICIDE PARTY 2016

Potrzebowaliśmy dokładnie miesiąca czasu po WORTHERSEE TOUR 2016 aby nabrać głodu i wybrać się na kolejny zlot. Tym razem jak co roku postanowiliśmy odwiedzić zaprzyjaźnioną ekipę Old School Suicide. Grzesiek i Norbert czyli Organizatorzy tego przedsięwzięcia realizują swój plan na EVENT już od kilku lat, my jesteśmy stałymi bywalcami tego przedsięwzięcia. Kameralne spotkanie pasjonatów modyfikacji aut z grupy VAG w malowniczym zakątku Polski, w miejscowości Wilczyn to coś na co czekaliśmy przez jesienne i zimowe miesiące. W tym roku pogoda dopisała. Frekwencja również. Zwieńczeniem sobotniego dnia (prezentacje wozów, bitwa powietrzna) było szalone NSW, w tym roku najbardziej głośne i jasne w naszej opinii. Nocne Straszenie Wiewióry to pokaz siły układów wydechowych i tak zwanej odcinki. Co niektórzy podjęli wyzwanie dosłownie i postanowili pokazać rozgrzany do czerwoności, wręcz przeźroczysty tłumik końcowy bądź kolektor wydechowy – CHORE !!!

Nasze wyróżnienie w postaci „PLAYER OF THE SHOW” powędrowało do starego wyjadacza Wosia i jego Golfa trzeciej generacji. Potężny układ hamulcowy, niesamowite spasowanie jak na „static” oraz niebanalna felga zadecydowały o tym, że statuetka wpadła w ręce Krzycha.

Poniżej fotorelacja naszego autorstwa (Kokon i Tycek).

Data: 20 maj – 22 maj

Miejsce: Wilczyn (Polska)

We needed exactly one month until the Wörthersee Tour 2016 to take hunger and go to the next car event. This time, as every year, we decided to visit befriended crew Old School Suicide. Greg and Norbert or organizers of this project realize its plan EVENT several years, we are regulars of this event. Intimate encounter enthusiasts modifying cars from the VAG group in a picturesque corner of Polish, in Wilczyn is something that we were waiting for the autumn and winter months. This year, the weather was fine. Attendance also. The culmination of the day Saturday (presentations of cars, air battle) was crazy NSW, this year the most loud in our opinion. Night Scaring Squirrel a show of force exhaust systems. Some people took the challenge literally and decided to show a red-hot, almost transparent muffler or exhaust manifold – SICK !!!

Our award as „PLAYER OF THE SHOW” went to the old stager Wosiu and its third-generation Golf. The powerful braking system, awesome fitting as „static” and the remarkable rim decided that the statue fell into the hands of Krzychu.

The following photo report by our (by Kokon and Tycek).

Date: May 20 – May 22

Place: Wilczyn (Poland)

 

DSC_1057

DSC_1059

DSC_1062

DSC_1063

DSC_1065

DSC_1067

DSC_1069

DSC_1070

DSC_1071

DSC_1075

DSC_1077

DSC_1078

DSC_1080

DSC_1081

DSC_1086

DSC_1090

DSC_1091

DSC_1094

s

DSC_1098

DSC_1100

DSC_1104

DSC_1106

DSC_1110

DSC_1111

DSC_1116

DSC_1119

DSC_1122

DSC_1124

DSC_1127

DSC_1128

główne